Konferencia "Podpora sociálnych inovácií na Slovensku a v dunajskom regióne"

12.9.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vás pozývajú na podujatie "Podpora sociálnych inovácií na Slovensku a v dunajskom regióne".

Podujatie svojím unikátnym zameraním priamo refkeltuje programovú prioritu č. 3 - Sociálnejší dunajský región. Jeho cieľom je zároveň informovať o otvorení dlho očakávanej druhej výzvy v Interreg Programe dunajského regiónu 2021-2027. Súčasťou programu konferencie sú aj témy týkajúce sa financovania sociálnych inovácií so špecifickým zameraním na zamestnávanie, vzdelávanie a kultúru, vrátane prezentácií úspešných príkladov dobrej praxe.

Samostatnú časť podujatia tvorí diskusný panel, ktorý približi skúsenosti a výsledky už zrealizovaných projektov v tejto oblasti. 


Z pohľadu predstavenia druhej výzvy v Interreg Programe dunajského regiónu 2021-2027 ide o informačné podujatie o tejto výzve, kde sa účastníci dozvedia všetky kľúčové informácie o druhej výzve. Svojím tematickým zameraním však priamo smeruje k prezentácii podpory v rámci Priority č. 3 a vo vzťahu k špecifickým cieľom 3.1 Dostupné, inkluzívne a efektívne trhy práce a 3.2 Dostupné a inkluzívne kvalitné služby v oblasti vzdelávania, školení a celoživotného vzdelávania. Záver podujatia bude zameraný na možnosť individuálnych konzultácie v popoludňajších hodinách priamo so zástupcami Národného kontaktného bodu.


Dátum poduajtia: 11. október 2023 - 08:30-15:30
Miesto:

Univerzitná knižnica v Bratislave,

Prednášková sála UKB, Ventúrska 11


REGISTRÁCIA


PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM PODUJATIA (PDF - 600.88 kB) 

PODROBNÝ PROGRAM PODUJATIA (aktualizované 25.9.2023) (PDF - 1.68 MB)


Nové! Prezentácie z podujatia: