Vyhodnotenie prvého kola tretej výzvy

  • 21.10.2019

V dňoch 30. septembra až 1. októbra 2019 sa v Kišineve  uskutočnilo 11. stretnutie Monitorovacieho výboru Dunajského nadnárodného programu. Na stretnutí sa okrem iného vyhodnocovalo prvé kolo tretej výzvy na predkladanie projektových návrhov. Z predložených návrhov postúpilo do druhého kola 61 projektových návrhov, ktoré v druhom kole budú predkladať úplné žiadosti. V uvedených 61 návrhoch má Slovensko 43 žiadateľov. Druhé kolo je otvorené do 25. novembra 2019. Bližšie informácie nájdete na http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals.

List of 61 EoI proposed for the 2nd step