V rámci Stratégie EÚ pre dunajský región vzniká nová štruktúra „Danube Strategy Point“

  • 30.01.2015

Tento Bod dunajskej stratégie bude plniť úlohu podpory riadenia dunajskej stratégie.
Do 23. Februára 2015 je možné si podať prihlášku do výberového kola na budúcich zamestnancov.