Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022.

Odbor programov nadnárodnej spolupráce zabezpečuje implementáciu programov Interreg Stredná Európa a Interreg Dunajský nadnárodný program z pozície Národného kontaktného bodu a Národného kontrolóra.

V súvislosti so zmenou sídla ministerstva sa mení aj kontaktná adresa.
 
Naša nová adresa je:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
Odbor programov nadnárodnej spolupráce 
Tower 115,
Pribinova 4195/25,
811 09 Bratislava
 
Žiadame Vás, aby ste od 01. augusta, 2022 pri korešpondencii a fakturácii používali novú adresu MIRRI SR.
Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.

Uskutočnilo sa 6. výročné fórum dunajskej stratégie

  • 06.11.2017

6. výročné fórum EUSDR sa uskutočnilo v dňoch 18.-19. októbra 2017 v Budapešti. Fórum spoluorganizovali Maďarsko a Európska komisia. Tematicky bolo 6. výročné fórum zamerané na otázky konektivity, bezpečnosti a energetiky, pričom v rámci neho sa uskutočnilo aj Výročné podujatie Dunajského nadnárodného programu. Fóra sa zúčastnili vysokí predstavitelia partnerských krajín: maďarský premiér Viktor Orbán, komisári Tibor Navracsics a Corina Cretu, ako aj ministri alebo štátni tajomníci pre zahraničné veci a energetiku z krajín zapojených do dunajskej stratégie.

6. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)