Uskutočnil sa druhý Národný informačný deň k 2. výzve, Košice, 23. marec. 2017

  • 30.03.2017

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zorganizoval dňa 23. marca 2017 v Košiciach druhý Národný informačný deň k pripravovanej 2.výzve na implementáciu nových nadnárodných projektov. Podujatia sa zúčastnili úspešní žiadatelia o finančnú podporu v rámci 1.výzvy programu, ako aj potenciálni realizátori projektov v 2.výzve, ktorí sa dozvedeli všetko podstatné jednak o Dunajskom nadnárodnom programe, jeho potenciáli, cieľoch, prioritných osiach, aj finančnej alokácii. Zástupcovia odboru programov nadnárodnej spolupráce  Úradu vlády SR poskytli kľúčové informácie o 2.výzve, napríklad, v ktorých prioritných oblastiach bude vyhlásená, kto sa môže stať potenciálnym žiadateľom či predkladateľom projektu, ktoré kľúčové dokumenty ovplyvňujú úspešnosť podaných žiadostí, ako získať partnerov projektu, kto sa môže stať vedúcim partnerom projektu, aké sú jeho úlohy a pod.

 Zástupca Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je úspešným žiadateľom v rámci prvej výzvy, prezentoval účastníkom príklady nadnárodných projektov ako aj spôsoby hľadania medzinárodných partnerov a návody na tvorbu úspešného partnerstva. Prezentácia Technickej univerzity je zverejnená na tejto stránke v časti “druhá výzva“.
 
Zástupcovia Národného kontaktného bodu – Úradu vlády SR – odpovedali aj na konkrétne otázky zúčastnených a ubezpečili ich, že v ktorejkoľvek fáze prípravy projektu sú žiadateľom nápomocní. Otázky a odpovede sú zverejnené na tejto stránke v časti „často kladené otázky“.

Fotogaléria