Upozornenie na aktualizáciu Pravidiel oprávnenosti pre slovenských projektových partnerov

  • 26.03.2020

Odbor programov nadnárodnej spolupráce ÚV SR si dovoľuje upozorniť prijímateľov programu INTERREG DUNAJSKÝ NADNÁRODNÝ PROGRAM na aktualizáciu Pravidiel oprávnenosti pre slovenských projektových partnerov 2014 – 2020. Verzia 4.0 nadobudne platnosť a účinnosť od 01.04.2020.