SEMINÁR

  • 12.04.2017

Vážená pani / vážený pán,

dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad vlády SR vo funkcii národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje „Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020“. Seminár je venovaný slovenským partnerom už schválených projektov, ktoré sa začali implementovať v rámci prvej výzvy Interreg Dunajský nadnárodný program a prvej a druhej výzvy Interreg Stredná Európa.

Seminár sa uskutoční v Bratislave v stredu, 3. mája 2017 o 10:00 hod. v Hoteli Bôrik (účelové zariadenie Úradu vlády SR). Vzhľadom na dôležitosť poskytnutých informácií počas seminára a pre úspešnú implementáciu odporúčame partnerom účasť.

Na tento seminár je potrebné sa registrovať zaslaním priloženej návratky na adresu ivan.zemko@vlada.gov.sk, najneskôr do 20. apríla 2017. Prosím uviesť názov inštitúcie a mená osôb, pričom za jednu inštitúciu sa môžu zúčastniť maximálne 3 osoby. V prílohe je program a návratka.

Poznámka: Dňa 12.5.2017 budeme organizovať seminár s podobným obsahom v Poprade. V prípade, že Vám nevyhovuje termín v Bratislave, je možné sa prihlásiť na druhý termín do Popradu. Konkrétnejšie informácie aj o tomto seminári včas zverejníme.

Návratka
Program seminára