Seminár k implementácii programov nadnárodnej spolupráce

  • 10.05.2017

Národný kontaktný bod uskutočnil dňa 3.5.2017 v hoteli Bôrik seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020. Seminár bol určený pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov, ktoré sa začali implementovať v rámci prvej výzvy Interreg Dunajský nadnárodný program a prvej a druhej výzvy Interreg Stredná Európa. Projektoví partneri boli oboznámení o aktuálnom stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce v programovom období 2014 – 2020. Ďalej národný kontrolór pre slovenských projektových partnerov prezentoval skúsenosti s vykonávaním kontroly oprávnenosti výdavkov programov nadnárodnej spolupráce.  Zástupca odboru kontroly verejného obstarávania prezentoval vybrané aspekty prvostupňovej kontroly z pohľadu verejného obstarávania.  Seminára sa zúčastnilo takmer 90 účastníkov, ktorí aktívne vystupovali a poskytli podnetné príspevky.

Prezentácia_system FLC 3.5.2017_Bôrik
Prezentácia_VO 3.5.2017_Bôrik

Fotogaléria