SaveGREEN - Workshop budovania kapacít vo Viedni

  • 19.05.2022

28. apríla 2022 rakúski partneri projektu SaveGREEN ponúkli pohľad na súčasný stav ekologickej konektivity v Rakúsku.
Podujatie sa konalo hybridným formátom (fyzicky aj online) v priestoroch Rakúskej spoločnosti pre krajinnú architektúru v centre Viedne. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ministerstva životného prostredia, úradov krajinného a územného plánovania, krajiny architekti, Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied a environmentálne mimovládne organizácie v publiku.
 
Podujatie poskytlo príležitosť na výmenu názorov a diskusiu o kľúčových témach, ako sú:

  • súčasný stav ekologickej konektivity,
  • vnímané potreby aktérov pracujúcich na danej téme,
  • nástroje, ktoré sú už k dispozícii a sú vo vývoji.


Slovensko v projekte zastupujú štyria partneri, a to WWF Slovensko, Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPECTRA Centrum excelentnosti EU, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.