Projekt DIONYSUS – pozvánka na 3 workshop o službách kontajnerových ľodí

  • 12.04.2022

V rámci projektu Dionysus organizuje konzorcium a MPAC 3. workshop o službách kontajnerových ľodí, ktorý bude organizovaný online.

3. workshop o službách kontajnerových vložiek organizuje MPAC a bude sa konať 14. apríla 2022. Registrácia je dostupná tu:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Workshop14apr2022.

Dátum a čas:
14.04.2022, 10:00 – 13:00 (CET / stredoeurópskeho čas: AT, HR, HU, RS, SK)Cieľom 3. workshopu o službách kontajnerových lodí je pokračovať v procese identifikácie spoločností, ktoré majú záujem oživiť a ďalej rozvíjať služby kontajnerových lodí na rieke Dunaj. Referenčná skupina zainteresovaných strán vytvorená v rámci 1. workshopu bude konsolidovaná.

Slovensko v projekte zastupujú Verejné prístavy, a.s., ktoré získali na svoje aktivity rozpočet 117 568,89 € ERDF a asociovaný partner Žilinska univerzita v Žiline.

Projekt sa zameria na riešenie hlavných regionálnych výziev v oblasti riadenia infraštruktúry a plánovania, pričom zdôrazní kľúčové akcie potrebné na podporu dunajskej dopravy, plánovanie prístavnej infraštruktúry. Nadväzuje na výsledky projektu DAPhNE o rozvoji prístavnej infraštruktúry a spolupráci so sieťou dunajských prístavov.

Výsledky projektu DIONYSUS budú podkladom pre vypracovanie politík rozvoja dopravných koridorov prostredníctvom správ o analýze nedostatkov a odporúčaní. Poskytne rámec na identifikáciu nedostatkov v železničnej a cestnej prístupovej infraštruktúre dunajských prístavov a na konsolidáciu investičných potrieb na základe analýz trhu. Zosúladenie plánovania prístavov s dopravnou infraštruktúrou a plánmi regionálneho hospodárskeho rozvoja poskytne odporúčania na ich úpravy v súlade s prioritami sektora. Vypracujú sa cielené a špecifické prípadové štúdie pre služby kontajnerových lodí a poľnohospodárske produkty. Vypracuje sa aj hlavný plán infraštruktúry pre priemysel plavby po rieke.