Projekt: DanubeSediment s aktuálnym newsletterom!

  • 18.06.2019

Všetky aktivity, zaujímavosti a doterajšie výsledky o prebiehajúcom projekte: DanubeSediment: MANAŽMENT SEDIMENTOV DUNAJA – OBNOVA VYROVNANEJ BILANCIE SEDIMENTOV NA RIEKE DUNAJ, ktorý je finančne podporovaný z Dunajského nadnárodného programu a na ktorom sa podieľa aj Výskumný ústav vodného hospodárstva ako jeden z partnerov, nájdete v prvom tohtoročnom newsletteri.

Danube Sediment Newsletter 2019-1