Program Interreg –Stredná Európa a Dunajský nadnárodný program na festivale HORY A MESTO MARTIN

  • 20.10.2017

Zástupcovia Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu programov nadnárodnej spolupráce Interreg-Stredná  Európa 2014 - 2020 a Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 sa po prvý raz zúčastnia  medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva HORY A MESTÁ MARTIN 2017 a vystúpia v rámci sprievodného programu s prezentáciou  k obom programom. Účastníkov festivalu tak oboznámia s cieľmi programov, alokáciou, výzvami či zapojenými subjektmi, ktoré realizujú zaujímavé projekty zamerané najmä na ochranu životného prostredia:  http://www.horyamesto.sk/martin/sprievodne_akcie/ a https://www.facebook.com/horyamestomartin/ . Súčasťou prezentácie bude aj podrobnejšia informácia o projekte AIR TRITIA -  Unifikovaný prístup k manažmentu znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne Tritia, ktorý v spolupráci so svojimi partnermi v Poľsku a Českej republike realizujú Stavebná fakulta a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.  Viac o projekte: /data/files/6617_projekt-air-tritia.pdf 

Fotogaléria