Podujatie Granty pre samosprávu

  • 07.05.2018


Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska  organizujú spoločný infodeň s názvom Granty pre samosprávu, na ktorom účastníci získajú kompletný prehľad o európskych grantoch na podporu medzinárodných partnerstiev. Zástupcovia Úradu vlády SR predstavia možnosti financovania projektov z oboch nadnárodných programov. Ďalšie finančné mechanizmy predstavia zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí,  Ministerstva kultúry SR, Národného osvetového centra a  Slovenského inštitútu mládeže. Podujatie sa koná v štyroch slovenských mestách v týchto dňoch:

10. mája v  Banskej Bystrici
15. mája v Prešove
16. mája v Košiciach
24. mája v Trenčíne

 
Na podujatí budú prezentované možnosti zapojenia samosprávy do finančných mechanizmov, akými sú Granty EHP a Nórska, Vyšehradské granty, Európa pre občanov, Erasmus+, Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, program Interreg Stredná Európa a Dunajský nadnárodný program.  

Program podujatí v jednotlivých mestách a možnosť registrácie nájdu záujemcovia na tomto odkaze http://www.europapreobcanov.sk/custom/news/?id=182 .