Nová webová stránka dunajskej stratégie

  • 21.12.2017

Národný kontaktný bod dunajskej stratégie v SR zriadil novú webovú stánku http://www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk, na ktorej sú zverejnené aktuality z implementácie stratégie, základné dokumenty či štúdie týkajúce sa stratégie, ako aj kontakty na relevantné inštitúcie implementujúce dunajskú stratégiu v SR.