Kontakty

Adresa ÚV SR (Oficiálna poštová adresa):
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Národný kontaktný bod

Adresa: Dunajská 68, 811 08 Bratislava 1

Ing. Michal Blaško – riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce (člen Monitorovacieho výboru)
Telefón: 02/ 20 925 952
E-mail: michal.blasko@vlada.gov.sk

RNDr. František Koločány
Telefón:   02/ 20 925 991
E-mail: frantisek.kolocany@vlada.gov.sk

JUDr. Ján Pangrác     
Telefón: 02/20 925 730
E-mail: jan.pangrac@vlada.gov.sk

Národný kontrolór pre slovenských partnerov
Ing. Rudolf Belohorec
Telefón:   02/ 20 925 910
E-mail: rudolf.belohorec@vlada.gov.sk

Ing. Lucia Škrovinová, MBA                                                                                   
Telefón:   02/ 20 925 944
E-mail: lucia.skrovinova@vlada.gov.sk

Ing. Andrea Čornejová Aradyová, PhD
Telefón:   02/ 20 925 951
E-mail: andrea.aradyova@vlada.gov.sk

RNDr. Ivan Zemko   
Telefón:  02/ 20 925 941
E-mail: ivan.zemko@vlada.gov.sk

Ing. Peter Kečkéš
Telefón:   02/ 20 925 992
E-mail: peter.keckes@vlada.gov.sk

Kontakt pre médiá
PhDr. Tatiana Kmecová
Mobil: +421 915 984 227
Telefón: +421 2 20925 143
E-mail: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk

Riadiaci orgán programu

Imre Csalagovits
Vedúci riadiaceho orgánu
E-mail:imre.csalagovits@interreg-danube.eu
Tel: +36 1 79 52368

Spoločný sekretariát

Alessandra Pala
Vedúca spoločného sekretariátu
E-mail:alessandra.pala@interreg-danube.eu
Tel: +36 1 79 54355

Eloy Gomez
Komunikačný manažér zodpovedný za publicitu
E-mail: eloy.gomez@interreg-danube.eu
Tel: +36 1 79 51787
Dátum poslednej aktualizácie: 26.03.2019 18396