Kontakty

Adresa MIRRI SR (Oficiálna poštová adresa):
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Národný kontaktný bod

Adresa: Dunajská 68, 811 08 Bratislava 1

Ing. Michal Blaško – riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce (člen Monitorovacieho výboru)
Telefón: 02/2092 8493, +421 918 892 351
E-mail: michal.blasko@mirri.gov.sk

RNDr. František Koločány
Telefón:   02/2092 8494, +421 918 892 377
E-mail: frantisek.kolocany@mirri.gov.sk

JUDr. Ján Pangrác     
Telefón: 02/2092 8492
E-mail: jan.pangrac@mirri.gov.sk

Ing. Mgr. Nina Bratková, Phd.
Telefón:   02/20928515
E-mail: nina.bratkova@mirri.gov.sk

Národný kontrolór pre slovenských partnerov
Ing. Rudolf Belohorec
Telefón:   +421 905 240 547
E-mail: rudolf.belohorec@mirri.gov.sk

Ing. Lucia Ihnačáková, MBA                                                                                   
Telefón:   02/2092 8490
E-mail: lucia.skrovinova@mirri.gov.sk

Ing. Andrea Čornejová Aradyová, PhD
Telefón:   02/2092 8495
E-mail: andrea.aradyova@mirri.gov.sk

RNDr. Ivan Zemko   
Telefón:  02/2092 8516
E-mail: ivan.zemko@mirri.gov.sk

Ing. Peter Kečkéš
Telefón:   02/2092 8491, +421 948 207 029
E-mail: peter.keckes@mirri.gov.sk

Ing. Tomáš Benko
Telefón: 02/2092 8514
Email: tomas.benko@mirri.gov.sk

Riadiaci orgán programu

Imre Csalagovits
Vedúci riadiaceho orgánu
E-mail:imre.csalagovits@interreg-danube.eu
Tel: +36 1 79 52368

Spoločný sekretariát

Simona Ene
Vedúca spoločného sekretariátu
E-mail:simona.ene@interreg-danube.eu
Tel: +36 30 502 3513
 
Mirjana Vidanović
Komunikačný manažér zodpovedný za publicitu
E-mail: mirjana.vidanovic@interreg-danube.eu
Tel.: +36 1 795 5688
Mobile phone: +36 30 583 2553
Dátum poslednej aktualizácie: 21.03.2022 18396