Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu potvrdila nutnosť koordinácie a cielenej podpory

  • 15.05.2018

Konferencia sa uskutočnila v piatok 11.mája 2018 v Hoteli Bôrik v Bratislave a zúčastnilo sa jej takmer 100 záujemcov diskutovať na túto tému a posúvať ju k efektívnejším výsledkom. Cieľom podujatia bolo  poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlepšenie života obyvateľov, ako aj nastolenie  možného prepojenia tejto spolupráce s  makroregionálnymi stratégiami a naznačenie jej budúcnosti. Konferencia privítala hostí, ktorí sa na Slovensku touto témou dlhodobo zaoberajú v rámci príslušných rezortov, teda z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva hospodárstva SR, ale aj zástupcov Úradu vlády SR – odboru programov nadnárodnej spolupráce a sekcie regionálneho rozvoja, ako aj predstaviteľov ZMOSu či Bratislavského samosprávneho kraja. Na tému  budúcnosti Európskej územnej spolupráce odznejú aj príspevky zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu či  Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. 

Podľa riaditeľa odboru programov nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR Michala Blaška bola konferencia príležitosťou na stretnutie a rozhovory o európskej územnej spolupráci z hľadiska Slovenska a politike súdržnosti. Upozornil na to, že začala programová príprava pod názvom 2020 plus v rámci Európskej únie (EÚ). Podľa jeho informácií je návrh vyčleniť pre európsku územnú spoluprácu 9,5 miliardy eur, čo je približne rovnaká suma ako v súčasnom programovom období. "Predpokladáme ešte ďalšiu diskusiu a veríme, že tento rozpočet bude väčší. Podiel Slovenska súvisí s tým, ako intenzívne sa zapojí do programov medzinárodnej spolupráce," konštatoval.

Na konferencii vystúpilo množstvo rečníkov a jej súčasťou bolo aj predstavenie úspešných projektov.

Prezentácie konferencie si môžete pozrieť tu:

Za účelom skvalitnenia procesu prípravy nového programového obdobia v oblasti programov Európskej územnej spolupráce pripravil Úrad vlády SR pre prijímateľov a žiadateľov sériu otázok. Vaše odpovede nám pomôžu koncentrovať sa pri diskusiách s partnermi na národnej i európskej úrovni na tie problémy, ktoré našich prijímateľov a projektových partnerov najviac trápia a ktoré by mali byť v nadchádzajúcom období napravené. Vyplnený dotazník prosíme zaslať na adresu peter.heriban@vlada.gov.sk .

Dotazník - Európska územná spolupráca

Fotogaléria