Informácia o termíne verejného prerokovania SEA

  • 22.08.2014

Dňa 9. septembra 2014 sa na Úrade vlády SR o 10:00 hod uskutoční verejné prerokovanie SEA.
Miesto rokovania bude na Nám.Slobody č.1, stará budova, miestnosť č. 004.

Od 22. augusta 2014 do 12. septembra 2014 prebieha strategické environmentálne hodnotenie (SEA) návrhu Kooperačného programu Dunajského nadnárodného programu 2014-2020.

V prípade záujmu o účasť na verejnom prerokovaní sa vzhľadom na režimové opatrenia v priestoroch Úradu vlády treba zaregistrovať na danube@vlada.gov.sk

Príslušné  dokumenty k procesu SEA:

Svoje pripomienky môžete v uvedenom termíne zasielať na adresu danube@vlada.gov.sk


V novom programovom období 2014-2020 sa program Juhovýchodná Európa (South-East Europe) pretransformuje na program Dunaj (Danube) a program South-East Gateway. Program ETC Dunaj sa bude v programovom období 2014-2020 realizovať v rámci nadnárodnej spolupráce ako jeden z následníckych programov po ETC Juhovýchodná Európa. Program sa bude geograficky zameriavať na tie isté krajiny ako dunajská stratégia a Slovensko by v ňom malo zohrávať aktívnu úlohu pri trvalo udržateľnom rozvoji regiónu.

Na základe uznesenia vlády SR č. 604/2013 bol pre programové obdobie 2014-2020 akonárodný orgán pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca určený  Úrad vlády SR.