Fotosúťaž Dunajského nadnárodného programu

  • 23.07.2018

Dunajský nadnárodný program vyhlásil súťaž o najlepšie fotografie, ktoré zobrazujú tému nadnárodnej spolupráce prostredníctvom realizovaného projektu. Do súťaže sa môže zapojiť každý subjekt zúčastňujúci sa implementácie projektu. Za jeden projekt Dunajského programu je možné zaslať najviac tri fotografie, a to v termíne do 3. augusta 2018. Traja finalisti získajú víťazný certifikát a ich vlastnú fotografiu projektu vtlačenú vo veľkom formáte. Bližšie informácie o podmienkach súťaže sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/dtp-photo-competition-2018.