DANOVA – workshopy v Sarajeve, Čiernej Hore a Moldavsku

  • 06.05.2022

Projekt DANOVA uskutočnil tri workshopy pre zainteresované strany.
 
Dňa 14. marca 2022, projektový partner č. 13 - MAS, medzinárodné letisko Sarajevo, uskutočnil workshop zainteresovaných strán v rámci projektu DANOVA. Zástupca PP13-MAS pri tejto príležitosti predstavil pilotný akčný plán implementácie hmatových pochôdznych plôch a aktivít súvisiacich s aktualizáciou webovej stránky medzinárodného letiska Sarajevo, ako aj internú správu o vybraných nápadoch a katalóg osvedčených postupov.

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia Asociácie nevidiacich z kantónu Sarajevo, Asociácie nevidiacich Republiky srbskej, Fakulty dopravy a spojov, Medzinárodného letiska Sarajevo, Očnej kliniky Svjetlost a Centrotrans – poskytovateľ autobusovej dopravy.Zástupcovia Asociácie nevidomých z kantónu Sarajevo a Asociácie nevidiacich Republiky srbskej zdôraznili, že projekty pre nevidomých a slabozrakých sú mimoriadne dôležité, ale neexistuje systémový prístup k problémom tejto špecifickej skupiny. Ako hlavný problém uviedli nedostatočnú infraštruktúru v pozemnej doprave, najmä verejnej električkovej a vlakovej doprave.
 
Dňa 23. marca 2022 partneri IPA PP2-POK, Prístav Kotor, a IPA PP1-ACG, Letiská Čiernej Hory, spoločne zorganizovali v priestoroch Prístavu Kotor workshop projektu DANOVA.


Projekt Interreg DANOVA je zameraný na zlepšenie mobility a dopravnej dostupnosti pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich. Pri tejto príležitosti vystúpili zástupcovia oboch partnerov so zaujímavými prezentáciami a následne zástupcovia Asociácie nevidiacich Čiernej Hory, Asociácie mládeže so zdravotným postihnutím Čiernej Hory, Obce Kotor, TO Kotor, Námorného múzea Kotor a Letiska Tivat. Projekt DANOVA počíta s vybavením pre cestujúcich so zrakovým postihnutím v prevádzkovej časti prístavu Kotor, kontaktnej zóne k autobusovej zastávke cez trhovisko Kotor, ako aj v areáli letísk Tivat a Podgorica.
 
Dňa 21. apríla 2022 zorganizoval projektový tím DANOVA z Technickej univerzity v Moldavsku (PP2-TUM) v spolupráci s Asociáciou nevidiacich v Moldavsku workshop vo forme seminára pre študentov Urbanistického plánovania a Fakulty architektúry TUM, v rámci ktorej sa oboznámili s princípmi tzv. Universal Design - medzinárodného konceptu prijatého pre navrhovanie vybudovaného prostredia, dostupného, pochopeného a používaného všetkými ľuďmi bez ohľadu na vek, schopnosti či postihnutie.


Študenti sa naučili navrhovať priemyselné a občianske stavby, rekreačné oblasti, letiská, vlaky, autobusy a iné dopravné zariadenia, ktoré je potrebné prispôsobiť potrebám ľudí so zdravotným postihnutím a najmä nevidiacich a slabozrakých cestujúcich.

Na seminári sa zúčastnili j experti na ľudské práva z Centra slabozrakých a Moldavskéhé združenia nevidomých.