Budúcnosť nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne

  • 30.01.2018

V súvislosti s prípravou nasledujúceho programového obdobia uverejnil spoločný sekretariát programu na stránke  http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/interreg-post-2020 relevantné dokumenty Európskej komisie, Výboru regiónov, ďalších inštitúcií, ako aj  niektorých členských krajín, týkajúcich sa budúcnosti kohéznej politiky.

Na uvedenej adrese majú zároveň žiadatelia a prijímatelia možnosť poskytnúť programu spätnú väzbu prostredníctvom dotazníka s dvoma základnými otázkami: Prečo potrebujete, aby existoval Dunajský nadnárodný program a ako môže byť tento program lepšie prispôsobený vašim potrebám.