Aktuality

Vyhlásenie výzvy v rámci nástroja Seed Money Facility

Dunajský nadnárodný program vyhlásil výzvu na predkladanie projektov v rámci finančného nástroja Seed Money Facility. Žiadosti je možné predkladať prostredníctvom elektronického systému eMS do 7. decembra 2017. Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje...
16.10.2017

Finančný nástroj na prípravu projektov Seed Money Facility

Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje Dunajský nadnárodný program na podporu prípravy projektov v súlade s 12 prioritnými oblasťami dunajskej stratégie. S podporou Seed Money môžu byť projekty pripravované na ďalšie zdroje financovania bez ohľadu n...
18.08.2017

Ukončenie druhej výzvy na predkladanie projektov

V rámci druhej výzvy Dunajského nadnárodného programu, ktorá bola otvorená od 9. mája do 6. júna 2017, bolo celkovo preložených 127 projektových žiadostí. Slovenskí projektoví partneri sú zastúpení v 46 projektoch a ich celkový počet je 60, z toho v piatich projektoch vystupuje organizácia zo Slo...
06.07.2017

Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektov

Dunajský nadnárodný program vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017 . Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:   1.2   Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií 2.2   Podporiť udržateľné využív...
10.05.2017

SEMINÁR

Vážená pani / vážený pán, dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad vlády SR vo funkcii národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje „Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020“. Seminár je v...
12.04.2017

Uskutočnil sa druhý Národný informačný deň k 2. výzve, Košice, 23. marec. 2017

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zorganizoval dňa 23. marca 2017 v Košiciach druhý Národný informačný deň k pripravovanej 2.výzve na implementáciu nových nadnárodných projektov. Podujatia sa zúčastnili úspešní žiadatelia o finančnú podporu v rámci 1.výzvy p...
30.03.2017

Úspešný projekt musí byť orientovaný na výsledok

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zorganizoval dnes, v pondelok 20.februára 2017 v hoteli Bôrik v Bratislave prvý zo série Národných informačných dní k pripravovanej 2.výzve na implementáciu nových nadnárodných projektov. Podujatia sa zúčastnili úspešní žiad...
20.02.2017

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2.výzvy na podporu projektov

Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia  – to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu - Dunajskému  nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty  partnerských krajín. Riadia...
13.02.2017

Národný informačný deň už 20. febuára 2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu pre Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 organizuje národný informačný deň k vyhláseniu 2. výzvy na predkladanie projektov. Národný informačný deň sa uskutoční v Bratislave v pondelok, 20. februára...
09.02.2017

Tender na externých hodnotiteľov v druhom kole prvej výzvy

Spoločný sekretariát Dunajského nadnárodného programu informoval o vyhlásení tendra na externých hodnotiteľov pre hodnotenie projektov v druhom kole prvej výzvy. Bližšie informácie nájdete v linku nižšie. Ak by ste vedeli o vhodných kandidátoch na túto prácu, prosíme Vás o preposlanie tejto infor...
01.04.2016
« 1 2 3 4 5 »
18711