Aktuality

Projekty programov nadnárodnej spolupráce sú najmä o inováciách a životnom prostredí

Programy nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a Interreg Dunajský nadnárodný program ponúkajú širokej skupine prijímateľov ďalšiu možnosť, ako ich projektmi zlepšiť život občanov v našej krajine. „Svojím zameraním na inovácie, nápady, vzdelanie, ale aj kvalitu životného prostredia, a to...
10.01.2018

Nová webová stránka dunajskej stratégie

Národný kontaktný bod dunajskej stratégie v SR zriadil novú webovú stánku http://www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk, na ktorej sú zverejnené aktuality z implementácie stratégie, základné dokumenty či štúdie týkajúce sa stratégie, ako aj kontakty na relevantné inštitúcie implementujúce dunajskú st...
21.12.2017

Spoločný portál pre programy Interreg

Program Interact vytvoril spoločný portál v anglickom jazyku  pre všetky Interreg programy:  www.interreg.eu,  ktorý zhŕňa základné informácie o cezhraničných, nadnárodných, medziregionálnych a predvstupových programoch. Cieľom portálu je poskytnúť rýchle a komplexné informácie každému, kto sa za...
20.12.2017

Ukončenie výzvy Seed Money Facility

V  prvej výzve na predkladanie projektov v rámci finančného nástroja Seed Money Facility, ktorá bola otvorená v termíne  od 2. októbra  2017 do 7. decembra 2017, bolo celkovo prijatých 65 projektových žiadostí. V rámci nástroja Seed Money Facility  bude podporená prípravná fáza projektov, pričom ...
19.12.2017

Uskutočnilo sa 6. výročné fórum dunajskej stratégie

6. výročné fórum EUSDR sa uskutočnilo v dňoch 18.-19. októbra 2017 v Budapešti. Fórum spoluorganizovali Maďarsko a Európska komisia. Tematicky bolo 6. výročné fórum zamerané na otázky konektivity, bezpečnosti a energetiky, pričom v rámci neho sa uskutočnilo aj Výročné podujatie Dunajského nadnáro...
06.11.2017

Program Interreg –Stredná Európa a Dunajský nadnárodný program na festivale HORY A MESTO MARTIN

Zástupcovia Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu programov nadnárodnej spolupráce Interreg-Stredná  Európa 2014 - 2020 a Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 sa po prvý raz zúčastnia  medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva HORY A MESTÁ MARTIN 2017 a vystúpia v rámci s...
20.10.2017

Vyhlásenie výzvy v rámci nástroja Seed Money Facility

Dunajský nadnárodný program vyhlásil výzvu na predkladanie projektov v rámci finančného nástroja Seed Money Facility. Žiadosti je možné predkladať prostredníctvom elektronického systému eMS do 7. decembra 2017. Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje...
16.10.2017

Finančný nástroj na prípravu projektov Seed Money Facility

Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje Dunajský nadnárodný program na podporu prípravy projektov v súlade s 12 prioritnými oblasťami dunajskej stratégie. S podporou Seed Money môžu byť projekty pripravované na ďalšie zdroje financovania bez ohľadu n...
18.08.2017

Ukončenie druhej výzvy na predkladanie projektov

V rámci druhej výzvy Dunajského nadnárodného programu, ktorá bola otvorená od 9. mája do 6. júna 2017, bolo celkovo preložených 127 projektových žiadostí. Slovenskí projektoví partneri sú zastúpení v 46 projektoch a ich celkový počet je 60, z toho v piatich projektoch vystupuje organizácia zo Slo...
06.07.2017

Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektov

Dunajský nadnárodný program vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017 . Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:   1.2   Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií 2.2   Podporiť udržateľné využív...
10.05.2017
« 1 2 3 4 5 »
18711