Aktuality

Úspešný projekt musí byť orientovaný na výsledok

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zorganizoval dnes, v pondelok 20.februára 2017 v hoteli Bôrik v Bratislave prvý zo série Národných informačných dní k pripravovanej 2.výzve na implementáciu nových nadnárodných projektov. Podujatia sa zúčastnili úspešní žiad...
20.02.2017

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2.výzvy na podporu projektov

Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia  – to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu - Dunajskému  nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty  partnerských krajín. Riadia...
13.02.2017

Národný informačný deň už 20. febuára 2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu pre Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 organizuje národný informačný deň k vyhláseniu 2. výzvy na predkladanie projektov. Národný informačný deň sa uskutoční v Bratislave v pondelok, 20. februára...
09.02.2017

Tender na externých hodnotiteľov v druhom kole prvej výzvy

Spoločný sekretariát Dunajského nadnárodného programu informoval o vyhlásení tendra na externých hodnotiteľov pre hodnotenie projektov v druhom kole prvej výzvy. Bližšie informácie nájdete v linku nižšie. Ak by ste vedeli o vhodných kandidátoch na túto prácu, prosíme Vás o preposlanie tejto infor...
01.04.2016

Aktuálne o programe

Dňa 6. marca 2015 bol po schválení vo všetkých partnerských krajinách program zaslaný zo strany Riadiaceho orgánu (RO) v Budapešti na schválenie Európskej komisii (EK). Program bol schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 34/2015 dňa 21. 1. 2015. Následne EK zašle pripomienky k programu...
03.02.2015

V rámci Stratégie EÚ pre dunajský región vzniká nová štruktúra „Danube Strategy Point“

Tento Bod dunajskej stratégie bude plniť úlohu podpory riadenia dunajskej stratégie. Do 23. Februára 2015 je možné si podať prihlášku do výberového kola na budúcich zamestnancov.   http://www.eurobrussels.com/job_display/99737/Danube_Strategy_Point_Recruitment_notice_ Representation_of_the_St...
30.01.2015

Informácia o termíne verejného prerokovania SEA

Dňa 9. septembra 2014 sa na Úrade vlády SR o 10:00 hod uskutoční verejné prerokovanie SEA. Miesto rokovania bude na Nám.Slobody č.1, stará budova, miestnosť č. 004. Od 22. augusta 2014 do 12. septembra 2014 prebieha strategické environmentálne hodnotenie (SEA) návrhu Kooperačného programu Dunaj...
22.08.2014 - 12.09.2014
« 1 2 3 4
18711