Aktuality

Spoločný portál pre programy Interreg

Program Interact vytvoril spoločný portál v anglickom jazyku  pre všetky Interreg programy:  www.interreg.eu,  ktorý zhŕňa základné informácie o cezhraničných, nadnárodných, medziregionálnych a predvstupových programoch. Cieľom portálu je poskytnúť rýchle a komplexné informácie každému, kto sa za...
20.12.2017

Ukončenie výzvy Seed Money Facility

V  prvej výzve na predkladanie projektov v rámci finančného nástroja Seed Money Facility, ktorá bola otvorená v termíne  od 2. októbra  2017 do 7. decembra 2017, bolo celkovo prijatých 65 projektových žiadostí. V rámci nástroja Seed Money Facility  bude podporená prípravná fáza projektov, pričom ...
19.12.2017

Uskutočnilo sa 6. výročné fórum dunajskej stratégie

6. výročné fórum EUSDR sa uskutočnilo v dňoch 18.-19. októbra 2017 v Budapešti. Fórum spoluorganizovali Maďarsko a Európska komisia. Tematicky bolo 6. výročné fórum zamerané na otázky konektivity, bezpečnosti a energetiky, pričom v rámci neho sa uskutočnilo aj Výročné podujatie Dunajského nadnáro...
06.11.2017

Program Interreg –Stredná Európa a Dunajský nadnárodný program na festivale HORY A MESTO MARTIN

Zástupcovia Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu programov nadnárodnej spolupráce Interreg-Stredná  Európa 2014 - 2020 a Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 sa po prvý raz zúčastnia  medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva HORY A MESTÁ MARTIN 2017 a vystúpia v rámci s...
20.10.2017

Vyhlásenie výzvy v rámci nástroja Seed Money Facility

Dunajský nadnárodný program vyhlásil výzvu na predkladanie projektov v rámci finančného nástroja Seed Money Facility. Žiadosti je možné predkladať prostredníctvom elektronického systému eMS do 7. decembra 2017. Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje...
16.10.2017

Finančný nástroj na prípravu projektov Seed Money Facility

Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje Dunajský nadnárodný program na podporu prípravy projektov v súlade s 12 prioritnými oblasťami dunajskej stratégie. S podporou Seed Money môžu byť projekty pripravované na ďalšie zdroje financovania bez ohľadu n...
18.08.2017

Ukončenie druhej výzvy na predkladanie projektov

V rámci druhej výzvy Dunajského nadnárodného programu, ktorá bola otvorená od 9. mája do 6. júna 2017, bolo celkovo preložených 127 projektových žiadostí. Slovenskí projektoví partneri sú zastúpení v 46 projektoch a ich celkový počet je 60, z toho v piatich projektoch vystupuje organizácia zo Slo...
06.07.2017

Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektov

Dunajský nadnárodný program vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017 . Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:   1.2   Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií 2.2   Podporiť udržateľné využív...
10.05.2017

SEMINÁR

Vážená pani / vážený pán, dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad vlády SR vo funkcii národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje „Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020“. Seminár je v...
12.04.2017

Uskutočnil sa druhý Národný informačný deň k 2. výzve, Košice, 23. marec. 2017

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zorganizoval dňa 23. marca 2017 v Košiciach druhý Národný informačný deň k pripravovanej 2.výzve na implementáciu nových nadnárodných projektov. Podujatia sa zúčastnili úspešní žiadatelia o finančnú podporu v rámci 1.výzvy p...
30.03.2017
« 1 2 3 4 »
18711