Aktuality

Otvorená registrácia na 7. výročné fórum dunajskej stratégie

V dňoch 18. až 19. októbra 2018 sa v Sofii uskutoční 7. výročné fórum  Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré spoločne organizuje Ministerstvo pre miestny rozvoj a verejné práce Bulharskej republiky a Európska komisia. Hlavnou témou fóra bude rozvoj cestovného ruchu ako predpoklad hospodárskeho ...
10.08.2018

Fotosúťaž Dunajského nadnárodného programu

Dunajský nadnárodný program vyhlásil súťaž o najlepšie fotografie, ktoré zobrazujú tému nadnárodnej spolupráce prostredníctvom realizovaného projektu. Do súťaže sa môže zapojiť každý subjekt zúčastňujúci sa implementácie projektu. Za jeden projekt Dunajského programu je možné zaslať najviac tri f...
23.07.2018

Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu potvrdila nutnosť koordinácie a cielenej podpory

Konferencia sa uskutočnila v piatok 11.mája 2018 v Hoteli Bôrik v Bratislave a zúčastnilo sa jej takmer 100 záujemcov diskutovať na túto tému a posúvať ju k efektívnejším výsledkom. Cieľom podujatia bolo  poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlep...
15.05.2018

Podujatie Granty pre samosprávu

Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska  organizujú spoločný infodeň s názvom Granty pre samosprávu, na ktorom účastníci získajú kompletný prehľad o európskych grantoch na podporu medzinárodných partnerstiev. Zástupcovia Úradu vlád...
07.05.2018

Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik,  Bratislava, konferenciu s názvom  Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej úz...
24.04.2018

Trinásť nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu

Monitorovací výbor Dunajského nadnárodného programu na svojom marcovom zasadnutí schválil s podmienkou 22 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov, otvorenej od 9. mája 2017 do 6. júna 2017. Definitívne schválenie sa očakáva v máji 2018 po tom, ako jednotlivé projekty splni...
09.04.2018

Novinky pre zlepšenie turizmu v Dunajskom regióne aj z dielne STU v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave realizuje už rok v rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, projekt DANUrB: budovanie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania s cieľom posilniť Dunajskú kultúrnu identitu a soli...
01.03.2018

Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti politiky súdržnosti

V roku 2018 Európska komisia predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet Európskej únie. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v oblastiach, v ktorýc...
30.01.2018

Budúcnosť nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne

V súvislosti s prípravou nasledujúceho programového obdobia uverejnil spoločný sekretariát programu na stránke  http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/interreg-post-2020 relevantné dokumenty Európskej komisie, Výboru regiónov, ďalších inštitúcií, ako aj  niektorých členských krajín, týkajúcich s...
30.01.2018

Prezentácie a otázky s odpoveďami zo seminára dňa 9.1.2018

Národný kontaktný bod uverejňuje prezentácie zo Seminára k implementácií programov nadnárodnej spolupráce konaného dňa 9. januára 2018. Okrem toho tu nájdete aj otázky s odpoveďami, ktoré boli diskutované v priebehu seminára.  Otázky a odpovede Projekty Eccolnn a FABLANET Verejné obstarávani...
17.01.2018
« 1 2 3 4 5 »
18711