Aktuality

Novinky pre zlepšenie turizmu v Dunajskom regióne aj z dielne STU v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave realizuje už rok v rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, projekt DANUrB: budovanie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania s cieľom posilniť Dunajskú kultúrnu identitu a soli...
01.03.2018

Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti politiky súdržnosti

V roku 2018 Európska komisia predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet Európskej únie. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v oblastiach, v ktorýc...
30.01.2018

Budúcnosť nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne

V súvislosti s prípravou nasledujúceho programového obdobia uverejnil spoločný sekretariát programu na stránke  http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/interreg-post-2020 relevantné dokumenty Európskej komisie, Výboru regiónov, ďalších inštitúcií, ako aj  niektorých členských krajín, týkajúcich s...
30.01.2018

Prezentácie a otázky s odpoveďami zo seminára dňa 9.1.2018

Národný kontaktný bod uverejňuje prezentácie zo Seminára k implementácií programov nadnárodnej spolupráce konaného dňa 9. januára 2018. Okrem toho tu nájdete aj otázky s odpoveďami, ktoré boli diskutované v priebehu seminára.  Otázky a odpovede Projekty Eccolnn a FABLANET Verejné obstarávani...
17.01.2018

Projekty programov nadnárodnej spolupráce sú najmä o inováciách a životnom prostredí

Programy nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a Interreg Dunajský nadnárodný program ponúkajú širokej skupine prijímateľov ďalšiu možnosť, ako ich projektmi zlepšiť život občanov v našej krajine. „Svojím zameraním na inovácie, nápady, vzdelanie, ale aj kvalitu životného prostredia, a to...
10.01.2018

Nová webová stránka dunajskej stratégie

Národný kontaktný bod dunajskej stratégie v SR zriadil novú webovú stánku http://www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk, na ktorej sú zverejnené aktuality z implementácie stratégie, základné dokumenty či štúdie týkajúce sa stratégie, ako aj kontakty na relevantné inštitúcie implementujúce dunajskú st...
21.12.2017

Spoločný portál pre programy Interreg

Program Interact vytvoril spoločný portál v anglickom jazyku  pre všetky Interreg programy:  www.interreg.eu,  ktorý zhŕňa základné informácie o cezhraničných, nadnárodných, medziregionálnych a predvstupových programoch. Cieľom portálu je poskytnúť rýchle a komplexné informácie každému, kto sa za...
20.12.2017

Ukončenie výzvy Seed Money Facility

V  prvej výzve na predkladanie projektov v rámci finančného nástroja Seed Money Facility, ktorá bola otvorená v termíne  od 2. októbra  2017 do 7. decembra 2017, bolo celkovo prijatých 65 projektových žiadostí. V rámci nástroja Seed Money Facility  bude podporená prípravná fáza projektov, pričom ...
19.12.2017

Uskutočnilo sa 6. výročné fórum dunajskej stratégie

6. výročné fórum EUSDR sa uskutočnilo v dňoch 18.-19. októbra 2017 v Budapešti. Fórum spoluorganizovali Maďarsko a Európska komisia. Tematicky bolo 6. výročné fórum zamerané na otázky konektivity, bezpečnosti a energetiky, pričom v rámci neho sa uskutočnilo aj Výročné podujatie Dunajského nadnáro...
06.11.2017

Program Interreg –Stredná Európa a Dunajský nadnárodný program na festivale HORY A MESTO MARTIN

Zástupcovia Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu programov nadnárodnej spolupráce Interreg-Stredná  Európa 2014 - 2020 a Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 sa po prvý raz zúčastnia  medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva HORY A MESTÁ MARTIN 2017 a vystúpia v rámci s...
20.10.2017
« 1 2 3 4 5 »
18711