Aktuality

Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu potvrdila nutnosť koordinácie a cielenej podpory

Konferencia sa uskutočnila v piatok 11.mája 2018 v Hoteli Bôrik v Bratislave a zúčastnilo sa jej takmer 100 záujemcov diskutovať na túto tému a posúvať ju k efektívnejším výsledkom. Cieľom podujatia bolo  poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlep...
15.05.2018

Podujatie Granty pre samosprávu

Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska  organizujú spoločný infodeň s názvom Granty pre samosprávu, na ktorom účastníci získajú kompletný prehľad o európskych grantoch na podporu medzinárodných partnerstiev. Zástupcovia Úradu vlád...
07.05.2018

Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik,  Bratislava, konferenciu s názvom  Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej úz...
24.04.2018

Trinásť nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu

Monitorovací výbor Dunajského nadnárodného programu na svojom marcovom zasadnutí schválil s podmienkou 22 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov, otvorenej od 9. mája 2017 do 6. júna 2017. Definitívne schválenie sa očakáva v máji 2018 po tom, ako jednotlivé projekty splni...
09.04.2018

Novinky pre zlepšenie turizmu v Dunajskom regióne aj z dielne STU v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave realizuje už rok v rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, projekt DANUrB: budovanie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania s cieľom posilniť Dunajskú kultúrnu identitu a soli...
01.03.2018

Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti politiky súdržnosti

V roku 2018 Európska komisia predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet Európskej únie. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v oblastiach, v ktorýc...
30.01.2018

Budúcnosť nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne

V súvislosti s prípravou nasledujúceho programového obdobia uverejnil spoločný sekretariát programu na stránke  http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/interreg-post-2020 relevantné dokumenty Európskej komisie, Výboru regiónov, ďalších inštitúcií, ako aj  niektorých členských krajín, týkajúcich s...
30.01.2018

Prezentácie a otázky s odpoveďami zo seminára dňa 9.1.2018

Národný kontaktný bod uverejňuje prezentácie zo Seminára k implementácií programov nadnárodnej spolupráce konaného dňa 9. januára 2018. Okrem toho tu nájdete aj otázky s odpoveďami, ktoré boli diskutované v priebehu seminára.  Otázky a odpovede Projekty Eccolnn a FABLANET Verejné obstarávani...
17.01.2018

Projekty programov nadnárodnej spolupráce sú najmä o inováciách a životnom prostredí

Programy nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a Interreg Dunajský nadnárodný program ponúkajú širokej skupine prijímateľov ďalšiu možnosť, ako ich projektmi zlepšiť život občanov v našej krajine. „Svojím zameraním na inovácie, nápady, vzdelanie, ale aj kvalitu životného prostredia, a to...
10.01.2018

Nová webová stránka dunajskej stratégie

Národný kontaktný bod dunajskej stratégie v SR zriadil novú webovú stánku http://www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk, na ktorej sú zverejnené aktuality z implementácie stratégie, základné dokumenty či štúdie týkajúce sa stratégie, ako aj kontakty na relevantné inštitúcie implementujúce dunajskú st...
21.12.2017
« 1 2 3 4 »
18711