Aktuality

Odborníci pripravujú revíziu akčného plánu Dunajskej stratégie týkajúcej sa kvality vôd

Na pozvanie Vladimíra Nováka, generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, spolukoordinátora prioritnej oblasti 4 „kvalita vôd“ Dunajskej stratégie (PO4 EUSDR), sa  v dňoch 24.-25.10.2018  na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnilo v poradí už 16. ...
29.10.2018

Dialóg pre zlepšenie politík v sociálnom podnikaní s účasťou Úradu vlády SR

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško sa v utorok 23. októbra 2018 zúčastnil druhého zo série troch podujatí Policy Learning Dialogue, ktoré sa uskutočnilo na pôde agentúry Slovak Business Agency v Bratislave.  Agentúra ho pripravila v rámci projektu SENSES...
25.10.2018

Cestovný ruch v krajinách Podunajska - jeden z kľúčových faktorov ich hospodárskeho rastu

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško sa v dňoch 18. - 19. októbra 2018 zúčastní 7. ročníka výročného fóra stratégie EÚ pre Podunajsko (EUSDR), ktoré sa uskutoční v Národnom paláci kultúry v Sofii v Bulharsku.  Ide každoročne o najvýznamnejšie  podujatie, k...
18.10.2018

Vyhodnotenie výzvy Seed Money Facility

V prvej výzve vyhlásenej v rámci nástroja Seed Money Facility bolo zo 65 predložených projektových žiadostí celkovo schválených 19. Keďže projekty boli Monitorovacím výborom odporúčané na schválenie s podmienkou, definitívne schválenie sa očakáva v septembri 2018. V schválených projektoch sú zast...
28.08.2018

Otvorená registrácia na 7. výročné fórum dunajskej stratégie

V dňoch 18. až 19. októbra 2018 sa v Sofii uskutoční 7. výročné fórum  Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré spoločne organizuje Ministerstvo pre miestny rozvoj a verejné práce Bulharskej republiky a Európska komisia. Hlavnou témou fóra bude rozvoj cestovného ruchu ako predpoklad hospodárskeho ...
10.08.2018

Fotosúťaž Dunajského nadnárodného programu

Dunajský nadnárodný program vyhlásil súťaž o najlepšie fotografie, ktoré zobrazujú tému nadnárodnej spolupráce prostredníctvom realizovaného projektu. Do súťaže sa môže zapojiť každý subjekt zúčastňujúci sa implementácie projektu. Za jeden projekt Dunajského programu je možné zaslať najviac tri f...
23.07.2018

Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu potvrdila nutnosť koordinácie a cielenej podpory

Konferencia sa uskutočnila v piatok 11.mája 2018 v Hoteli Bôrik v Bratislave a zúčastnilo sa jej takmer 100 záujemcov diskutovať na túto tému a posúvať ju k efektívnejším výsledkom. Cieľom podujatia bolo  poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlep...
15.05.2018

Podujatie Granty pre samosprávu

Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska  organizujú spoločný infodeň s názvom Granty pre samosprávu, na ktorom účastníci získajú kompletný prehľad o európskych grantoch na podporu medzinárodných partnerstiev. Zástupcovia Úradu vlád...
07.05.2018

Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik,  Bratislava, konferenciu s názvom  Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej úz...
24.04.2018

Trinásť nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu

Monitorovací výbor Dunajského nadnárodného programu na svojom marcovom zasadnutí schválil s podmienkou 22 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov, otvorenej od 9. mája 2017 do 6. júna 2017. Definitívne schválenie sa očakáva v máji 2018 po tom, ako jednotlivé projekty splni...
09.04.2018
« 1 2 3 4 5 »
18711