Aktuality

PREZENTÁCIE NA TEMATICKOM SEMINÁRI A NÁRODNOM INFORMAČNOM DNI K 3.VÝZVE PROGRAMU ZO DŇA 15.1.2019

3. výzva na predkladaie návrhov Tematický seminár  Danube Transnational Programme Info Day SK Thematic Seminar
16.01.2019

Ako pripraviť dobrý projekt – 3.výzva Dunajského nadnárodného programu chce stavať na kvalite

Informácie, rady, skúsenosti aj odporúčania zazneli včera v hoteli Bôrik v Bratislave, kde sa  uskutočnil Tematický seminár venovaný  pripravovanej tretej výzve Dunajského nadnárodného programu  (DNP) s dôrazom na prioritnú os 4.1. Správa vecí verejných, ktorý sa niesol v réžii zástupcov Spoločné...
16.01.2019

Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu

V utorok 15. januára 2019 sa v Bratislave, v Hoteli Bôrik, uskutoční Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu, ako aj Tematický seminár venovaný jednej z prioritných oblastí pripravovanej výzvy na tému: Správa vecí verejných.   Cieľom je poskytnúť žiadateľom všet...
20.11.2018

Nové inšpirácie pre environmentálnu dopravu na Dunaji

Vo štvrtok 22.novembra 2018 sa v  hoteli Apollo v  Bratislave uskutoční   konferencia Danube logistics meet bioeconomy, ktorá spojí zainteresované subjekty zo sektora dopravy pozdĺž Dunajskej vodnej cesty, vnútroštátne orgány, spoločnosti na výrobu biomasy / bioenergie a iné organizácie, aby pres...
20.11.2018

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce na seminári o posilnení investícií do systému Natura 2000

Problematika životného prostredia je v rámci Dunajského nadnárodného programu obsiahnutá v druhej prioritnej osi pod názvom Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre. Alokácia určená pre túto  prioritu  na celé aktuálne obdobie pre všetky  zúčastnené krajiny má hodnotu 86 834...
12.11.2018

Blíži sa vyhlásenie tretej výzvy pre Dunajský nadnárodný program

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie tretej výzvy v rámci aktuálneho implementačného obdobia. Úrad vlády SR ako národný kontaktný bod tohto programu v Slovenskej republike má za cieľ poskytnúť potenciálnym záujemcom o predloženie svojho projektového zámeru všetky aktuálne dostu...
09.11.2018

Odborníci pripravujú revíziu akčného plánu Dunajskej stratégie týkajúcej sa kvality vôd

Na pozvanie Vladimíra Nováka, generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, spolukoordinátora prioritnej oblasti 4 „kvalita vôd“ Dunajskej stratégie (PO4 EUSDR), sa  v dňoch 24.-25.10.2018  na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnilo v poradí už 16. ...
29.10.2018

Dialóg pre zlepšenie politík v sociálnom podnikaní s účasťou Úradu vlády SR

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško sa v utorok 23. októbra 2018 zúčastnil druhého zo série troch podujatí Policy Learning Dialogue, ktoré sa uskutočnilo na pôde agentúry Slovak Business Agency v Bratislave.  Agentúra ho pripravila v rámci projektu SENSES...
25.10.2018

Cestovný ruch v krajinách Podunajska - jeden z kľúčových faktorov ich hospodárskeho rastu

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško sa v dňoch 18. - 19. októbra 2018 zúčastní 7. ročníka výročného fóra stratégie EÚ pre Podunajsko (EUSDR), ktoré sa uskutoční v Národnom paláci kultúry v Sofii v Bulharsku.  Ide každoročne o najvýznamnejšie  podujatie, k...
18.10.2018

Vyhodnotenie výzvy Seed Money Facility

V prvej výzve vyhlásenej v rámci nástroja Seed Money Facility bolo zo 65 predložených projektových žiadostí celkovo schválených 19. Keďže projekty boli Monitorovacím výborom odporúčané na schválenie s podmienkou, definitívne schválenie sa očakáva v septembri 2018. V schválených projektoch sú zast...
28.08.2018
« 1 2 3 4 5 »
18711