Aktuality

Zákazka "Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa"

Výzva na predloženie cenovej ponuky Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha č. 2A - Scenár a rešerš Dunajského nadnárodného programu Príloha č. 2B - Scenár a rešerš programu Stredná Európa Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 4 - Údaje o garantoch Príloha č. 5 -...
25.10.2019

Vyhodnotenie prvého kola tretej výzvy

V dňoch 30. septembra až 1. októbra 2019 sa v Kišineve  uskutočnilo 11. stretnutie Monitorovacieho výboru Dunajského nadnárodného programu. Na stretnutí sa okrem iného vyhodnocovalo prvé kolo tretej výzvy na predkladanie projektových návrhov. Z predložených návrhov postúpilo do druhého kola 61 pr...
21.10.2019

Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa

Výzva na predloženie cenovej ponuky Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha č. 2A - Scenár a rešerš Dunajského nadnárodného programu Príloha č. 2B - Scenár a rešerš programu Stredná Európa Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 4 - Údaje o garantoch Príloha č. 5 ...
15.08.2019

Projekt: DanubeSediment s aktuálnym newsletterom!

Všetky aktivity, zaujímavosti a doterajšie výsledky o prebiehajúcom projekte: DanubeSediment: MANAŽMENT SEDIMENTOV DUNAJA – OBNOVA VYROVNANEJ BILANCIE SEDIMENTOV NA RIEKE DUNAJ, ktorý je finančne podporovaný z Dunajského nadnárodného programu a na ktorom sa podieľa aj Výskumný ústav vodného hospo...
18.06.2019

Už v piatok všetky informácie o grantoch EÚ – tentoraz v Košiciach

Úrad vlády SR,spolu s ďalšími partnermi, poskytne už v piatok, 7. júna 2019 od 8:30 hodiny v Košiciach, v budove Slovenskej technickej univerzity na ul. Letná 9, Košice (poslucháreň P27 na prízemí B-traktu budovy TUKE),  na podujatíGRANTY PRE SAMOSPRÁVU na jednom mieste a v jednom časevšetky rele...
06.06.2019

V Srbsku sa rokovalo aj o spolupráci v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, ktorej koordinátorom za SR je aj Úrad vlády SR

V rámci zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, ktorá sa uskutočnila súbežne s oficiálnou návštevou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Srbskej republike v dňoch 29. – 30. mája 2019,  rokovala v stredu, 29.5.2019 aj pracovná sku...
31.05.2019

Usmernenie k ukončovaniu projetov

Ukončovanie projektov DTP Ukončovanie projektu CE, DTP
07.05.2019

Usmernenie k ukončovaniu projetov

Ukončovanie projektov DTP Ukončovanie projektu CE, DTP
07.05.2019

Úrad vlády SR: možností na zveľadenie obcí či miest z rôznych grantov a fondov je stále dosť

Bohaté informácie o jednotlivých európskych komunitárnych programoch, programoch územnej spolupráce EÚ či Grantoch EHP a Nórska poskytli zástupcovia Úradu vlády SR,  ZMOSu a ďalších relevantných partnerov na dnešnom podujatí GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré sa uskutočnilo v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislav...
17.04.2019

Po Banskej Bystrici je na rade Bratislava – o informačné podujatia Úradu vlády SR a ZMOSu je veľký záujem

Úspešné podujatie GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizoval Úrad vlády SR v spolupráci so ZMOSom a Centrom vedecko-technických informácií SR a ktoré sa uplynulý týždeň uskutočnilo v Banskej Bystrici, spustilo veľký záujem potenciálnych žiadateľov o informácie o jednotlivých európskych komunitárnyc...
12.04.2019
1 2 3 4 5 6 »
18711