Aktuality

DOLEŽITÝ OZNAM

Dovoľujeme si upozorniť všetkých projektových partnerov (LP/PP)/prijímateľov programu Interreg Dunajský nadnárodný program (DTP) a programu Stredná Európa (CE), že na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo dňa 04. júna 2020 bude od 01.10.2020 vykonaná delimitácia na Ministerstvo investícií, regioná...
16.09.2020

Upozornenie na aktualizáciu Pravidiel oprávnenosti pre slovenských projektových partnerov

Odbor programov nadnárodnej spolupráce ÚV SR si dovoľuje upozorniť prijímateľov programu INTERREG DUNAJSKÝ NADNÁRODNÝ PROGRAM na aktualizáciu Pravidiel oprávnenosti pre slovenských projektových partnerov 2014 – 2020. Verzia 4.0 nadobudne platnosť a účinnosť od 01.04.2020.
26.03.2020

Usmernnie pre prijímateľov programu Interreg Dunajský nadnárodný program v súvislosti so situáciou Covid-19

V súčasnosti ovplyvňuje všetky krajiny strednej Európy situácia s COVID-19. Na základe uvedeného sme dostali množstvo otázok ako riešiť možné dôsledky a dopady pre implementáciu projektov, akými sú  napr. zrušenie schôdzí/stretnutí alebo oneskorenie aktivít projektu.    Po konzultovaní tejto mi...
24.03.2020

Zákazka "Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa"

Výzva na predloženie cenovej ponuky Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha č. 2A - Scenár a rešerš Dunajského nadnárodného programu Príloha č. 2B - Scenár a rešerš programu Stredná Európa Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 4 - Údaje o garantoch Príloha č. 5 -...
25.10.2019

Vyhodnotenie prvého kola tretej výzvy

V dňoch 30. septembra až 1. októbra 2019 sa v Kišineve  uskutočnilo 11. stretnutie Monitorovacieho výboru Dunajského nadnárodného programu. Na stretnutí sa okrem iného vyhodnocovalo prvé kolo tretej výzvy na predkladanie projektových návrhov. Z predložených návrhov postúpilo do druhého kola 61 pr...
21.10.2019

Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa

Výzva na predloženie cenovej ponuky Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha č. 2A - Scenár a rešerš Dunajského nadnárodného programu Príloha č. 2B - Scenár a rešerš programu Stredná Európa Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 4 - Údaje o garantoch Príloha č. 5 ...
15.08.2019

Projekt: DanubeSediment s aktuálnym newsletterom!

Všetky aktivity, zaujímavosti a doterajšie výsledky o prebiehajúcom projekte: DanubeSediment: MANAŽMENT SEDIMENTOV DUNAJA – OBNOVA VYROVNANEJ BILANCIE SEDIMENTOV NA RIEKE DUNAJ, ktorý je finančne podporovaný z Dunajského nadnárodného programu a na ktorom sa podieľa aj Výskumný ústav vodného hospo...
18.06.2019

Už v piatok všetky informácie o grantoch EÚ – tentoraz v Košiciach

Úrad vlády SR,spolu s ďalšími partnermi, poskytne už v piatok, 7. júna 2019 od 8:30 hodiny v Košiciach, v budove Slovenskej technickej univerzity na ul. Letná 9, Košice (poslucháreň P27 na prízemí B-traktu budovy TUKE),  na podujatíGRANTY PRE SAMOSPRÁVU na jednom mieste a v jednom časevšetky rele...
06.06.2019

V Srbsku sa rokovalo aj o spolupráci v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, ktorej koordinátorom za SR je aj Úrad vlády SR

V rámci zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, ktorá sa uskutočnila súbežne s oficiálnou návštevou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Srbskej republike v dňoch 29. – 30. mája 2019,  rokovala v stredu, 29.5.2019 aj pracovná sku...
31.05.2019

Usmernenie k ukončovaniu projetov

Ukončovanie projektov DTP Ukončovanie projektu CE, DTP
07.05.2019
1 2 3 4 5 6 »
18711