Aktuality

Úrad vlády SR: možností na zveľadenie obcí či miest z rôznych grantov a fondov je stále dosť

Bohaté informácie o jednotlivých európskych komunitárnych programoch, programoch územnej spolupráce EÚ či Grantoch EHP a Nórska poskytli zástupcovia Úradu vlády SR,  ZMOSu a ďalších relevantných partnerov na dnešnom podujatí GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré sa uskutočnilo v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislav...
17.04.2019

Po Banskej Bystrici je na rade Bratislava – o informačné podujatia Úradu vlády SR a ZMOSu je veľký záujem

Úspešné podujatie GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizoval Úrad vlády SR v spolupráci so ZMOSom a Centrom vedecko-technických informácií SR a ktoré sa uplynulý týždeň uskutočnilo v Banskej Bystrici, spustilo veľký záujem potenciálnych žiadateľov o informácie o jednotlivých európskych komunitárnyc...
12.04.2019

Úrad vlády SR ponúka záujemcom súhrnné a aktuálne informácie o možnostiach čerpať fondy a granty

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetk...
26.03.2019

Tretia výzva v Dunajskom nadnárodnom programe oficiálne otvorená

Spoločný sekretariát programu Interreg - Dunajský nadnárodný program vyhlásil dnes, v pondelok 28.1.2019 3. výzvu na predkladanie návrhov na projekty.  Výzva bude otvorená do 8. marca 2019 do 14: 00 hodiny. Tretia výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre špecifické ciele 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a...
28.01.2019

PREZENTÁCIE NA TEMATICKOM SEMINÁRI A NÁRODNOM INFORMAČNOM DNI K 3.VÝZVE PROGRAMU ZO DŇA 15.1.2019

3. výzva na predkladaie návrhov Tematický seminár  Danube Transnational Programme Info Day SK Thematic Seminar
16.01.2019

Ako pripraviť dobrý projekt – 3.výzva Dunajského nadnárodného programu chce stavať na kvalite

Informácie, rady, skúsenosti aj odporúčania zazneli včera v hoteli Bôrik v Bratislave, kde sa  uskutočnil Tematický seminár venovaný  pripravovanej tretej výzve Dunajského nadnárodného programu  (DNP) s dôrazom na prioritnú os 4.1. Správa vecí verejných, ktorý sa niesol v réžii zástupcov Spoločné...
16.01.2019

Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu

V utorok 15. januára 2019 sa v Bratislave, v Hoteli Bôrik, uskutoční Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu, ako aj Tematický seminár venovaný jednej z prioritných oblastí pripravovanej výzvy na tému: Správa vecí verejných.   Cieľom je poskytnúť žiadateľom všet...
20.11.2018

Nové inšpirácie pre environmentálnu dopravu na Dunaji

Vo štvrtok 22.novembra 2018 sa v  hoteli Apollo v  Bratislave uskutoční   konferencia Danube logistics meet bioeconomy, ktorá spojí zainteresované subjekty zo sektora dopravy pozdĺž Dunajskej vodnej cesty, vnútroštátne orgány, spoločnosti na výrobu biomasy / bioenergie a iné organizácie, aby pres...
20.11.2018

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce na seminári o posilnení investícií do systému Natura 2000

Problematika životného prostredia je v rámci Dunajského nadnárodného programu obsiahnutá v druhej prioritnej osi pod názvom Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre. Alokácia určená pre túto  prioritu  na celé aktuálne obdobie pre všetky  zúčastnené krajiny má hodnotu 86 834...
12.11.2018

Blíži sa vyhlásenie tretej výzvy pre Dunajský nadnárodný program

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie tretej výzvy v rámci aktuálneho implementačného obdobia. Úrad vlády SR ako národný kontaktný bod tohto programu v Slovenskej republike má za cieľ poskytnúť potenciálnym záujemcom o predloženie svojho projektového zámeru všetky aktuálne dostu...
09.11.2018
1 2 3 4 5 »
18711