Národný informačný deň už 20. febuára 2017

  • 09.02.2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu pre Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 organizuje národný informačný deň k vyhláseniu 2. výzvy na predkladanie projektov.

Národný informačný deň sa uskutoční v Bratislave v pondelok, 20. februára 2017 o 10:00 hod. v Hoteli Bôrik (účelové zariadenie Úradu vlády SR).

Na tento informačný deň je potrebné sa registrovať zaslaním e-mailu na adresu ivan.zemko@vlada.gov.sk najneskôr do 16. februára 2017.

Je potrebné uviesť názov inštitúcie a mená osôb, pričom za jednu inštitúciu sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby. Účasť je možná až po našom potvrdení registrácie.
Kapacita je obmedzená na 90 účastníkov.

Riadiaci orgán programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 plánuje vyhlásiť druhú výzvu na predkladanie projektov najskôr v máji 2017, pričom bude otvorená približne jeden mesiac. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze:http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals.

Národný kontaktný bod plánuje realizovať v marci 2017 ďalší informačný deň k druhej výzve aj na východnom Slovensku. O podujatí priebežne poskytneme viac informácií.