Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022.

Odbor programov nadnárodnej spolupráce zabezpečuje implementáciu programov Interreg Stredná Európa a Interreg Dunajský nadnárodný program z pozície Národného kontaktného bodu a Národného kontrolóra.

V súvislosti so zmenou sídla ministerstva sa mení aj kontaktná adresa.
 
Naša nová adresa je:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
Odbor programov nadnárodnej spolupráce 
Tower 115,
Pribinova 4195/25,
811 09 Bratislava
 
Žiadame Vás, aby ste od 01. augusta, 2022 pri korešpondencii a fakturácii používali novú adresu MIRRI SR.
Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.

Dokumenty

Poslednú verziu Dunajského nadnárodného programu v angličtine nájdete tu a jeho prílohy tu.

Návrh programu spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014-2020“ schválený uznesením vlády SR č. 34/2015
-príloha
Implementačná príručka, verzia 1.0 v slovenskom jazyku. V zmysle pravidiel programu je pre prijímateľov programu právne záväzná iba oficiálna anglická verzia príručky
Príručka pre žiadateľa k 2. výzve. V zmysle pravidiel programu je pre žiadateľov záväzná iba oficiálna anglická verzia príručky 18706